Hjem

Oljefondet er en frivillig organisasjon som tilbyr ”evige investeringer” i Israel, hovedsakelig i Samaria og Judea. Vi støtter barn, familier og enkeltpersoner som trenger en håndsrekning.

Vårt mandat og garanti for investeringene som blir gjort gjennom Oljefondet:

Ords 19:17 ”Den som forbarmer seg over den fattige, låner til Herren, og Herren skal gjengjelde ham hans velgjerninger.”

Ords 22:9 ”Den som har et godt hjerte, blir velsignet, fordi han gav den fattige av sitt brød.”

Luk 12:33-34 ”Selg det dere eier, og gi det som almisser! Gjør dere pengepunger som ikke eldes, skaff dere en uforgjengelig skatt i himmelen, der hvor ingen tyv kommer til, og møll ikke tærer. For hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være.”

Kontakt informasjon

e-post: eviginvestering@gmail.com

Kontonr 3205.24.38046

Vipps: 121139